tarieven

  
Uitgebreide informatie over tarieven en behandelingen: 
www.allesoverhetgebit.nl
  
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als pati´┐Żnt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
  
downloadKlik hier voor het tarievenoverzicht